สถานะ : Online
โดยดีเจ : PJ Offline
จำนวนผู้ฟัง : 868  IP
ส่งสัญญาณเสียง : 96 kbps
เพลง: 068-ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ - ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ