สถานะ : Online
โดยดีเจ : PJ Offline
จำนวนผู้ฟัง : 1598  IP
ส่งสัญญาณเสียง : 64 kbps
เพลง: 140-ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ - ÿÿÿÿÿÿÿ