สถานะ : Online
โดยดีเจ : PJ Offline
จำนวนผู้ฟัง : 878  IP
ส่งสัญญาณเสียง : 64 kbps
เพลง: 03-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ